Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια ανιχνευτή φασματοσκοπίας φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 130.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Αυγ 06, 2018

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΑ