Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, σε τμήματα, για την «Προμήθεια ποικίλων εργαστηριακών αναλωσίμων και αντιδραστηρίων – Προμήθεια Β», με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 250.265,00Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Σεπ 05, 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΗΝ ΥΕΕΕ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΟ