Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο: «Προμήθεια συστήματος μηχανικής διέγερσης και μέτρησης ιστών» στο πλαίσιο του έργου «Active ageing and osteoporosis: The next challenge for smart nanobiomaterials and 3D technologies- GIOTTO» (GA 814410,) της Δράσης H2020, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη: 30.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Οκτ 08, 2019

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΑ