Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο: «Ανατύπωση του βιβλίου Η ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΚΑΜΠΗ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ για τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης», στο πλαίσιο των ιδιωτικών εσόδων του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΙΤΕ/ΠΕΚ, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη: 59.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 6%.

Ιουλ 12, 2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΕΕΕΣ.pdf

ΕΕΕΣ.xml