Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου Ενεργειακού Επιθεωρητή για έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης σε κτήρια του ΙΤΕ στο Ηράκλειο Κρήτης.
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (με μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού)

Φεβ 28, 2017

Κείμενο Προκήρυξης (ορθή επανάληψη)

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Αίτηση Συμμετοχής

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ορθή επανάληψη)

Διευκρινήσεις