Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-ΠΕΚ), προτίθενται να προμηθευτούν με συνοπτικό διαγωνισμό 6.000 αντίτυπα του νέου βιβλίου «Οργανική Χημεία». Προϋπολογισμός 58.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής.

Μαϊ 26, 2017

Κείμενο Προκήρυξης

Παράρτημα 1-2

Παράρτημα 3