Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την παραγωγή 6.000 αντιτύπων του νέου βιβλίου των ΠΕΚ «ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής. Προϋπολογισμός 58.000 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 6%.

Ιουλ 25, 2017

KEIMENO ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ