Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια: «Πλατφόρμα λογισμικού ανάπτυξης εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας για το ΙΠ» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 25.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Δεκ 01, 2017

Διακήρυξη

Παράρτημα