Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Υπηρεσίες απεντόμωσης και μυοκτονίας στο σύνολο των εγκαταστάσεων και κτηρίων του ΙΤΕ για ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης δύο επιπλέον έτη και προμήθεια πενήντα (50) δολωματικών σταθμών

Δεκ 08, 2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς