Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ‘ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΤΕ’ με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 144.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Δεκ 19, 2017

Κέιμενο Διακήρυξης

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 19/12/2017
Καταληκτική ημερομηνία: 11/01/2018
, ώρα 16:00