Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια: «Εξοπλισμού για το εργαστήριο Κατανεμημένων Υπολογιστικών Συστημάτων (DCS) του ΙΤΕ/ΙΠ» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 34.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Ιαν 25, 2018

Διακήρυξη

Παραρτήματα σε επεξεργάσιμη μορφή