Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Παραγωγή 20.000 αντιτύπων του νέου βιβλίου ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ των ΠΕΚ του ΙΤΕ» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 148.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 6%.

Φεβ 13, 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

Διευκρίνιση/Αντικατάσταση