Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο "Προμήθεια ανταλλακτικού πυροβόλου Ηλεκτρονίων για το Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο επίδρασης πεδίου (FESEM)" με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση την τιμή. Προϋπολογισμός δαπάνης 40.592 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Μαρ 29, 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ