Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Συνοπτικός διαγωνισμός σε τμήματα για το έργο: «Υπολογιστικός εξοπλισμός υψηλής απόδοσης και φορητοί υπολογιστές» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση την τιμή. Προϋπολογισμός δαπάνης 35.080,64 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Ιουλ 04, 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ