Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣΑνοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός σε τμήματα για το έργο: «Προμήθεια Επιστημονικού Εξοπλισμού Ζωοκομείου» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής. Συνολική εκτιμώμενη δαπάνη 170.249,99 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Ιουλ 17, 2018

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΑ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ