Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Συνοπτικός διαγωνισμός για «Παροχή υπηρεσιών ενοποιημένης ανάλυσης, εξερεύνησης και οπτικοποίησης δεδομένων γονιδιακής έκφρασης από αλληλουχιση νέας γενιάς (NGS – RNA-Seq)» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση μεταξύ ποιότητας και τιμής. Προϋπολογισμός 11.612,90 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Σεπ 25, 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ