Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο «Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού εφαρμογών» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 53.709,68 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Νοε 02, 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ