Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο: «Προμήθεια Συσκευής ηλεκτροδιάτρησης» στο πλαίσιο του Υποέργου Νο 9 της Πράξης «ΙnfrafrontierGR-Phenotypos», MIS 5002135, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη: 20.717,74 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Δεκ 10, 2018

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ