Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο: «Προμήθεια Φασματοφωτόμετρου» στο πλαίσιο των Πράξεων «ΕΟΦ» και «PrintWin», με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη: 47.500,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Δεκ 11, 2018

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ