Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια εξοπλισμού» του ΙΤΕ/ΙΠ με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 18.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Ιαν 21, 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ)