Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Συνοπτικός διαγωνισμός σε τμήματα για την «Προμήθεια μικρο-εξοπλισμού και ανταλλακτικών αναβάθμισης εξοπλισμού» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 33.080,64 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Μαρ 04, 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (ΝΕΟ)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ #2