Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο «Αποκατάσταση υγρομονώσεων κτηρίων IV και V ΕΚΕΚ» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση την τιμή. Προϋπολογισμός έργου: 58.500 €, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

Ιουλ 02, 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ