Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού σε Τμήματα για την «Προμήθεια υπερκαταψυκτών και δοχείου μεταφοράς υγρού αζώτου» στο πλαίσιο της της Πράξης «MacroAutophagy and Necrotic Neurodegeneration in Ageeing – MANNA”, GA695190 της Δράσης: «HORIZON 2020-ERC-2015» που χρηματοδοτείται από την ΕΕ, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 37.500,00 Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Αυγ 28, 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΕΕΕΣ