Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ-Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο: «Προμήθεια Παλμικής Πηγής Λέιζερ», στα πλαίσια της πράξης «A step forward to spinal cord injury repair using innovative stimulated nanoengineered scaffolds– ακρωνύμιο NeuroStimSpinal”, GA 829060 της Δράσης: «HORIZON2020-FETOPEN-2018-2019-2020-01», με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη: 40.322,58 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Σεπ 13, 2019

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΑ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ