Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια συστήματος υπολογιστών υψηλής διαθεσιμότητας» με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη σχέσης ποιότητας - τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 120.000,00 Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Νοε 14, 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ