Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την Προμήθεια Διάταξης πορομετρίας Hg νέας τεχνολογίας και χαμηλής κατανάλωσης Hg» στο πλαίσιο του υποέργου Νο 12 «INNOVATION-EL-Δυτική Ελλάδα- διάταξης πορομετρίας Hg νέας τεχνολογίας και χαμηλής κατανάλωσης Hg» της Πράξης «Εθνική Υποδομή Νανοτεχνολογίας, Προηγμένων Υλικών και Μικρο-/ Νανοηλεκτρονικής – , κωδ MIS 5002772 με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 68.548,39 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Δεκ 02, 2019

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΗΝ ΥΕΕΕΚ

ΕΕΕΣ ΣΕ PDF

ΕΕΕΣ ΣΕ XML

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΕΠΕΞΑΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ