Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ - Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο: «Παραγωγή του βιβλίου BIOΧΗΜΕΙΑ για τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης» που χρηματοδοτείται από τα ιδιωτικά έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΙΤΕ/ΠΕΚ, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη 55.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ

Φεβ 11, 2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ