Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ -ΠΑΡΑΤΑΣΗ Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την «Προμήθεια ενός μη-επανδρωμένου αεροναυτικού οχήματος (UAV) εξοπλισμένου με μία υπερφασματική κάμερα», με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης € 273.400,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Μαρ 22, 2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ)

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ESPD (pdf)

ESPD(xml)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ