Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού σε τμήματα για το έργο: «Προμήθεια τροφής και στρωμνής τρωκτικών» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη 29.988,74 Ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Απρ 19, 2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ