Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός σε Ευρώ για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτηριακών εγκαταστάσεων του ΙΤΕ στα Βασιλικά Βουτών για ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) επιπλέον έτη

Φεβ 03, 2016

Κείμενο Προκήρυξης

Πίνακας Ανάλυσης Οικονομικής Προσφοράς

Πίνακας υλικών καθαρισμού