Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Πρόχειρος Διαγωνισμός σε ευρώ για το έργο: Προμήθεια επτά (7) πολυπήρηνων εξυπηρετητών για τις ανάγκες του Εργ. Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών και Συστημάτων.

Μαϊ 30, 2016

Κείμενο προκήρυξης

Ορθή επανάληψη του σημείου της με αριθμό 901/30/05/2016 προκήρυξης