Ελληνικά

Documents and Guides

 

Ζητήστε μας να σας στείλουμε τα παρακάτω έντυπα και οδηγούς:

Κατάλογος υπηρεσιών Γραφείου Διαμεσολάβησης προς τους ερευνητές του ΙΤΕ
Έντυπο προκαταρκτικής αξιολόγησης τεχνολογίας
Έντυπο προσφοράς τεχνολογίας
Πολιτική του ΙΤΕ για αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων
Βασικές αρχές λειτουργίας του Γραφείου Διαμεσολάβησης