Ελληνικά

Partner search for research programs

 

To Γραφείο Διαμεσολάβησης γίνεται καθημερινά αποδέκτης αναζητήσεων ερευνητικών συνεργατών από το εξωτερικό στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, κυρίως του 6ου Προγράμματος Πλαισίου (Framework Program 6).

Δείτε επιλεγμένες αναζητήσεις ερευνητικών συνεργατών
Εφόσον επιθυμείτε να προωθήσει το Γραφείο Διαμεσολάβησης για λογαριασμό σας μία αναζήτηση συνεργάτη στο εξωτερικό για κοινή συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα μπορείτε να υποβάλλετε την on-line αναζήτηση εταίρων.
Για να έχετε μία έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση πάνω στις ανοικτές προκηρύξεις εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων μπορείτε να συνδεθείτε με το Ημερολόγιο Προγραμμάτων και προθεσμιών.