Ελληνικά

Seminars and info-days

 

To Γραφείο Διαμεσολάβησης διοργανώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα σεμινάρια ή συναφείς εκδηλώσεις πάνω σε θέματα που άπτονται της μεταφοράς τεχνολογίας και της επιχειρηματικότητας.

Ενδεικτικά αναφέρονται θέματα κατοχύρωσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, μορφές μεταφοράς τεχνολογίας, διαχείριση διανοητικής ιδιοκτησίας στα πλαίσια χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, δημιουργία επιχειρηματικού σχεδίου, λειτουργία επενδύσεων Venture Capital,κα.

Τα σεμινάρια οργανώνονται στους χώρους του ΙΤΕ ή σε άλλες πόλεις της χώρας εφόσον τα σεμινάρια διοργανώνονται στα πλαίσια άλλων μεγαλύτερων εκδηλώσεων (π.χ. Venture Capital Forum).

Δείτε προηγούμενες εκδηλώσεις και σεμινάρια που οργάνωσε το ΓΔΜ.
Δείτε τις προσεχείς εκδηλώσεις και σεμινάρια που οργανώνει το ΓΔΜ.