Εργασία 6.4

Πλατφόρμα γνώσης εφαρμογών τεχνολογίας – Σύστημα τεκμηρίωσης αποτελεσμάτων

Περιγραφή εργασιών:

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : Άνοιξη 2014
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 εβδομάδα
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ: 10

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ:

  • Πλατφόρμα γνώσης εφαρμογών τεχνολογίας στην συντήρηση αντικειμένων πολιτισμού
  • Σύστημα τεκμηρίωσης αποτελεσμάτων επιστημονικών εργασιών και παρατηρήσεων

Η παρουσίαση και επίδειξη απευθύνεται σε φοιτητές και επαγγελματίες συντήρησης εντός και εκτός ΙΤΕ και θα έχει στόχο την αξιολόγηση των συστημάτων.

Για την παρουσίαση και επίδειξη θα δημιουργηθούν εκπαιδευτικές σημειώσεις, σενάρια χρήσης με παραδείγματα.

Υπεύθυνοι φορείς και ρόλοι φορέων:

ΙΗΔΛ- Οργάνωση πειραματικού εκπαιδευτικού υλικού
ΙΠ- Διοργάνωση εκπαιδευτικού σεμιναρίου

Παραδοτέα:

Έκθεση για εκπαιδευτικό σεμινάριο