Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας

Συμμετοχή στις Ενότητες Εργασίας: 5.2

Πληροφορίες:

Στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ) διεξάγεται πρωτοποριακή έρευνα στους τομείς της Μοριακής Βιολογίας και Βιοϊατρικής, βρίσκεται πάντα στις πρώτες θέσεις της Αριστείας πανελλαδικά και έχει κερδίσει σημαντικές χρηματοδοτήσεις μέσω ανταγωνιστικών προγραμμάτων της ΕΕ, διεθνών οργανισμών, καθώς και ελληνικών διαρθρωτικών προγραμμάτων.

Από την ίδρυσή του, το ΙΜΒΒ, έχει συμμετάσχει σε πάνω από 500 Ερευνητικά προγράμματα και έχει συνεργαστεί με τα μεγαλύτερα ερευνητικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα παγκοσμίως εκ των οποίων έχει διαχειριστεί ένα σύνολο πάνω από 120 έργα (Επισυνάπτεται σχετικό κατάλογος ερευνητικών έργων).

Το Ινστιτούτο επίσης έχει συνάψει συνεργασίες με μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες (Bayer, Pfizer).

 

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του εργαστηρίου μας εδω.