Θέσεις και προτάσεις του ΣΕΙΤΕ επί διατάξεων του Σχεδίου Νόμου «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»

Σημαντική είδηση

Κρίση ΕΛΕ και ΙΔΑΧ για ένταξη σε προσωποπαγή θέση Ερευνητή/ΕΛΕ