ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 31 ΔΡΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

1. ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ [ΒΙΤΑΔ]

Συντονιστής φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δημήτρης Καφετζόπουλος, ΙΜΒΒ
Προϋπολογισμός: 2.319.500€

2. Πολιτισμός Τεχνολογία: Νέες Τεχνολογίες στην Έρευνα, Μελέτη, Τεκμηρίωση και Πρόσβαση στην Πληροφορία Αντικειμένων Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Μνημείων (ΠΟΛΙΤΕΙΑ-ΙΙ)

Συντονιστής φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δημήτρης Άγγλος, ΙΗΔΛ
Προϋπολογισμός: 827.433€

3. Μεσογειακά Τοπία του Πολιτισμού (ΜΕ.ΤΟ.ΠΟ.): Πολιτισμικά τοπία του παρελθόντος στη διαχρονία της Μεσογείου

Συντονιστής φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μαρίνος Σαρηγιάννης, ΙΜΣ
Προϋπολογισμός: 631.334€

4. Υλικά και Διεργασίες για Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Εφαρμογές (ΑΕΝΑΟ)

Συντονιστής φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Θεόφιλος Ιωαννίδης, ΙΕΧΜΗ
Προϋπολογισμός: 1.084.900€

5. Καινοτόμες Δράσεις στην Περιβαλλοντική Έρευνα και Ανάπτυξη (ΠΕρΑν)

Συντονιστής φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μανώλης Σκαρσουλής, ΙΥΜ
Προϋπολογισμός: 1.200.380€

6. Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για την κατ' οίκον παρακολούθηση, υποστήριξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ασθενών και άλλων ευπαθών ομάδων του πληθυσμού (ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ)

Συντονιστής φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μαργκερίτα Αντόνα, ΙΠ
Προϋπολογισμός: 429.681€


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 39 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

1. ELI - LASERLAB Europe Synergy, HiPER & IPERION-CH.gr

Συντονιστής φορέας: Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ)
Επιστημονικός Υπεύθυνος ΙΤΕ: Χαραλαμπίδης Δημήτρης, ΙΗΔΛ
Συνολική Χρηματοδότηση: 3.997.015,95€
Προϋπολογισμός: 2.300.432,95

2. Greek Infrastructure for Digital Arts, Humanities and Language Research and Innovation (APOLLONIS)/ ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία

Συντονιστής φορέας: Ε. Κ. Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης
Επιστημονικός Υπεύθυνος ΙΤΕ: Πλεξουσάκης Δημήτρης, ΙΠ
Συνολική Χρηματοδότηση: 4.000.000€
Προϋπολογισμός ΙΤΕ: 297.000€

3. National Infrastructure in Nanotechnology, Advanced Materials and Micro / Nanoelectronics (INNOVATION EL) / Εθνική Υποδομή Νανοτεχνολογίας, Προηγμένων Υλικών και Μικρο- / Νανοηλεκτρονικής

Συντονιστής φορέας: Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών Φυσικοχημικών Διεργασιών Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων
Επιστημονικός Υπεύθυνος ΙΤΕ: Αναστασιάδης Σπύρος, ΙΗΔΛ
Συνολική Χρηματοδότηση: 3.980.000€
Προϋπολογισμός ΙΤΕ: 1.400.000€

4. Managing and Analyzing Biological Data (ELIXIR-GR) / Η Ελληνική Υποδομή για Διαχείριση και Ανάλυση Δεδομένων στις Βιοεπιστήμες

Συντονιστής φορέας: Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλ. Φλέμιγκ»
Επιστημονικός Υπεύθυνος ΙΤΕ: Καφετζόπουλος Δημήτρης, ΙΜΒΒ
Συνολική Χρηματοδότηση: 3.991.100€
Προϋπολογισμός ΙΤΕ: 196.862€

5. The Greek Research Infrastructure for Molecular and Behavioral Phenotyping of biological model organisms for chronic degenerative diseases (INFRAFRONTIER-PHENOTYPOS) / Η Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για τη Μοριακή και Συμπεριφορική Φαινοτυπική ανάλυση βιολογικών οργανισμών μοντέλων για τις χρόνιες εκφυλιστικές ασθένειες του ανθρώπου

Συντονιστής φορέας: Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλ. Φλέμιγκ» 
Επιστημονικός Υπεύθυνος ΙΤΕ: Ταλιανίδης Ιωάννης, ΙΜΒΒ
Συνολική Χρηματοδότηση: 4.000.000€
Προϋπολογισμός ΙΤΕ: 400.000€

6. Research Infrastructure for Waste Valorization and Sustainable Management of Resources (INVALOR) / Ερευνητική Υποδομή για την αξιοποίηση Αποβλήτων και Αειφόρου Διαχείρισης Φυσικών Πόρων

Συντονιστής φορέας: Πανεπιστήμιο Πατρών (Σχολή Χημικών Μηχανικών) 
Επιστημονικός Υπεύθυνος ΙΤΕ: Λυμπεράτος Γεράσιμος, ΙΕΧΜΗ
Συνολική Χρηματοδότηση: 3.899.712,50€
Προϋπολογισμός ΙΤΕ: 120.000€

7. A Greek Research Infrastructure for Visualizing and Monitoring Fundamental Biological Processes (BIOIMAGING-GR) / Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για την Απεικόνιση και Παρακολούθηση Θεμελιωδών Διεργασιών στη Βιολογία και την Ιατρική

Συντονιστής φορέας: Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας – Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας
Επιστημονικός Υπεύθυνος ΙΤΕ: Ταβερναράκης Νεκτάριος, ΙΜΒΒ
Συνολική Χρηματοδότηση: 4.000.000€
Προϋπολογισμός ΙΤΕ: 1.570.878€

8. Centre for the study and sustainable exploitation of Marine Biological Resources (CMBR) / Κέντρο για τη μελέτη και την αειφόρο εκμετάλλευση θαλάσσιων βιολογικών πόρων

Συντονιστής φορέας: Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών (ΙΘΑΒΒΥΚ)
Επιστημονικός Υπεύθυνος ΙΤΕ: Καλαντίδης Κρίτων, ΙΜΒΒ
Συνολική Χρηματοδότηση: 4.000.000€
Προϋπολογισμός ΙΤΕ: 308.000€