Επικοινωνία

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην ακόλουθη φόρμα

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Mandatory fields
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Κεντρική Διεύθυνση
Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο Κρήτης
Ταχ. Δ/νση: Τ.Θ. 1385, Τ.Κ. 711 10 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ.: 2810 391500-2, Φαξ: 2810 391555
E-mail: central@admin.forth.gr