13 - 14 Οκτωβρίου 2017, ΙΤΕ, Ηράκλειο, Κρήτη
POSTERS ΙΠ

Computational BioMedicine (CBML)

C1 Personal Health Record Functional Models to support Integrated Care Solutions / Λειτουργικά Μοντέλα Προσωπικού Φακέλου Υγείας για την Υποστήριξη Ολοκληρωμένων Λύσεων Φροντίδας

Dimitrios G. Katehakis, Haridimos Kondylakis, Lefteris Koumakis, Angelina Kouroubali, Maria Evangelia Chatzimina, Ioannis Karatzanis, Georgios Kavlentakis, Dimitris Manousos, Nikos Stathiakis, Kostas Marias

Δημήτριος Γ. Κατεχάκης, Χαρίδημος Κονδυλάκης, Λευτέρης Κουμάκης, Αγγελίνα Κουρούμπαλη, Μαρία Ευαγγελία Χατζημηνά, Ιωάννης Καρατζάνης, Γεώργιος Καβλεντάκης, Δημήτρης Μανούσος, Νίκος Σταθιάκης, Κώστας Μαριάς

C2 MutationInfo: Retrieve genomic positions from HGVS variants

A. Kanterakis, E. Kartsaki, G. Potamias

C3 minepath.org: a free interactive pathway analysis web server

L. Koumakis, P. Roussos, G. Potamias

C4 ePGA: an integrated electronic Pharmacogenomics Assistant for Personalize Medicine

K. Lakiotaki, E. Kartsaki, A. Kanterakis, T. Katsila, G. Patrinos, G. Potamias


Computational Vision and Robotics (CVRL)

C5 Amphibian Robotic Reptile Nereis / Αμφίβιο ρομποτικό ερπετό Nereis

Dimitris Tsakiris, Theodore Evdemon, Avgousta Chatzidaki

Δημήτρης Τσακίρης, Θεόδωρος Ευδαίμων, Αυγούστα Χατζηδάκη

C6 Registration of retinal imaging for monitoring hypertension

Carlos Hernandez Matas, Xenophon Zabulis, Antonis Argyros


Distributed Computing Systems (DCS)

C7 A language agnostic framework for analysis of political content in Online Social Neworks

Despoina Antonakaki, Dimitris Spiliotopoulos, Polyvios Pratikakis, Sotiris Ioannidis, Paraskevi Fragopoulou

C8 You Can Type, but You Can’t Hide: A Stealthy GPU-based Keylogger

Evangelos Ladakis, Lazaros Koromilas, Giorgos Vasiliadis, Michalis Polychronakis, Sotiris Ioannidis

C9 An Efficient Scheduling Approach for Concurrent Packet Processing Applications on Heterogeneous Systems

Εύα Παπαδογιαννάκη, Σωτήρης Ιωαννίδης (Eva Papadogiannaki, Sotiris Ioannidis)

C10 N3: Addressing and Routing in 3D Nanonetworks

Tsioliaridou, N. A., Liaskos, C. K., Pachis, L., Ioannidis, S.,   Pitsillides, A.

C11 SHARCS: Secure Hardware-Software Architectures for Robust Computing Systems

George Christou, Nick Christoulakis, Sotiris Ioannidis


Human-Computer Interaction - Ambient Intelligence (HCI - AMI)

C12 Σύστημα φυσικής αλληλεπίδρασης σε εικονικά περιβάλλοντα / A system supporting natural interaction in virtual environmentse

Ιωάννης Δρόσσης, Χρυσή Μπιρλιράκη, Γεώργιος Μαργέτης, Κωνσταντίνος Στεφανίδης

C13 cognitOS: ένα Περιβάλλον Εργασίας για την Ανάκτηση της Προσοχής των Μαθητών στις Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες / cognitOS: A Working Environment for re-engaging students in the Educational Process

Μαρία Κορόζη, Αναστασία Νταγιαντά, Κωνσταντίνος Στεφανίδης

C14 AmI Solertis: ένα Διαδικτυακό Περιβάλλον Ανάπτυξης για τον Προγραμματισμό της Συμπεριφοράς Έξυπνων Περιβαλλόντων / AmI Solertis: a Web-IDE for Defining the Behaviour of Smart Environments

Αστέριος Λεωνίδης, Δημήτριος Αραμπατζής, Νικόλαος Λουλουδάκης, Νικόλαος Ανυφαντής, Αχιλλέας Τσιόλκας, Κωνσταντίνος Στεφανίδης

C15 ACTA: μία γενικής χρήσης γλώσσα περιγραφής μηχανών πεπερασμένων καταστάσεων (FSM) για τη σχεδίαση έξυπνων παιχνιδιών / ACTA: A General Purpose Finite State Machine (FSM) Description Language for Smart Game Design

Εμμανουήλ Ζηδιανάκης, Μαργκερίτα Αντόνα, Κωνσταντίνος Στεφανίδης


Information Systems (ISL)

C16 Travel Companion: An Augmented Reality Navigation App / Συνοδός ταξιδιού: μια εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας για υποστήριξη ταξιδιών

Prodromos Lilitsis, Theodoros Patkos, Giorgos Flouris, Dimitris Plexousakis

Πρόδρομος Λιλίτσης, Θεόδωρος Πάτκος, Γιώργος Φλουρής, Δημήτρης Πλεξουσάκης

C17 CAPrice - A Collective Awareness Platform for Privacy Concerns and Expectations / CAPrice: Μία πλατφόρμα συλλογικής συνείδησης σχετικά με προβληματισμούς και προσδοκίες ψηφιακής ιδιωτικότητας

Theodore Patkos, Giorgos Flouris, Panagiotis Papadakos, Ioannis Chrysakis

Θοδωρής Πάτκος, Γιώργος Φλουρής, Παναγιώτης Παπαδάκος, Ιωάννης Χρυσάκης

C18 APOPSIS: A Web-based Platform for Analysing Structured Dialogues / APOPSIS: μία Διαδικτυακή Πλατφόρμα Ανάλυσης Δομημένων Διαλόγων

Elisjana Ymeralli, Giorgos Flouris, Theodoros Patkos, Dimitris Plexousakis

Ελυσιάνα Υμεράλλη, Γιώργος Φλουρής, Θεόδωρος Πάτκος, Δημήτρης Πλεξουσάκης

C19 BiasMeter: Μέτρηση της μεροληψίας σε online πληροφορία

Panagiotis Papadakos, Irini Fundulaki, Giorgos Flouris

Παναγιώτης Παπαδάκος, Ειρήνη Φουντουλάκη, Γιώργος Φλουρής

C20 Discovering the history of data

Αργυρώ Αυγουστάκη, Γιώργος Φλουρής, Ειρήνη Φουντουλάκη, Δημήτρης Πλεξουσάκης

C21 Το Παγκόσμιο Μητρώο Ιχθυαποθεμάτων και Αλιευμάτων

Γιάννης Τζίτζικας, Γιάννης Μαρκετάκης, Νίκος Μηναδάκης

C22 Ίππαλος – Ένα Σύστημα Γενικού Σκοπού για Εξερεύνηση Δεδομένων και Στήριξη Αποφάσεων

Παναγιώτης Παπαδάκος και Γιάννης Τζίτζικας

C23 Υπηρεσίες Ολοκλήρωσης Διασυνδεδεμένων Δεδομένων Παγκόσμιας Κλίμακας

Μιχάλης Μουνταντωνάκης και Γιάννης Τζίτζικας

C24 A measurement-based approach to performance prediction in NoSQL systems

Φλώρα Καρνιαβούρα, Κώστας Μαγκούτης

C25 Incremental elasticity for NoSQL data stores

Antonis Papaioannou, Kostas Magoutis


Signal Processing (SPL)

C26 Discovering Motifs in Human Activities over Streaming Timeseries

Μιχαέλα-Αρετή Ζερβού, Στυλιανός Ρουμπάκης, Αθανασία Πανουσοπούλου, Παναγιώτης Τσακαλίδης

C27 Computational Spectral Imaging

Grigorios Tsagkatakis, Konstantina Fotiadou, Michalis Giannopoulos

C28 Organization, Synchronization and Processing of User Generated Audio Recordings from the Same Event

Νίκος Στεφανάκης, Αθανάσιος Μουχτάρης


Telecommunications and Networks (TNL)

C29 Multi-Layer Game-Theoretical Analysis of Wireless Markets via Market Segmentation

Γιώργος Φορτετσανάκης, Μαρία Παπαδοπούλη

C30 On user-centric analysis and prediction of quality of experience (QoE) for video streaming

Μαρία Πλακιά, Ευριπίδης Τζαμούσης, Μαρία Παπαδοπούλη

C31 Προηγμένα Εξατομικευμένα Συστήματα Προτάσεων

Ευριπίδης Τζαμούσης, Μαρία Πλακιά, Μαρία Παπαδοπούλη

C32 SOrBet: An IoT-based Smart Building Management System

Παύλος Χαραλαμπίδης, Αντώνης Μακρογιαννάκης, Στέφανος Παπαδάκης, Ηλίας Τράγος, Αλέξανδρος Φραγκιαδάκης

C33 WiVi-2020 – Wireless Visionaries for 2020

Ηλίας Τράγος, Στέφανος Παπαδάκης, Tewelde Degefa Assefa, Mohamed Elshatshat