STEP-C
211 conference room

STEP-C
211 conference room

Αίθουσα 211 ΕΤΕΠ-Κ (Α όροφος)

Η αίθουσα συνεδριάσεων 211 του Α κτηρίου του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) είναι εξοπλισμένη με ξύλινα τραπέζια σε διάταξη Π, χωρητικότητας 35 ατόμων. Περιλαμβάνει επιπλέον ένα τραπέζι για την τοποθέτηση καφέ και σνακ καθώς και ψύκτη εμφιαλωμένου νερού.
Επίσης η αίθουσα διαθέτει τηλέφωνο και είναι εξοπλισμένη με projector.

Περιγραφή εξοπλισμού και παρεχόμενων Υπηρεσιών

Τοποθεσία:
Δυναμικότητα:
Διάταξη:

Πίνακας
Μπλοκ γραφής (Flipchart)
Προβολέας
Πρόσβαση για ΑμΕΑ

Α ΕΤΕΠ-Κ
35 καθίσματα
Σε σχήμα Π

Αίτηση κράτησης
(Τίτλος / σύντομη περιγραφή)
Είστε Μέλος του ΙΤΕ;
(πχ. ΙΤΕ ή επωνυμία Εταιρείας / Φορέα)
Υπάρχει κόστος παρακολούθησης;
(Πρόγραμμα εκδήλωσης σε PDF / DOC >10Mb)
(Εκτιμώμενο πλήθος)
Ώρα έναρξης:
Ώρα λήξης:
Ώρα έναρξης:
Ώρα λήξης:
Για κρατήσεις σε μη συνεχόμενες μέρες ή διαφορετικές ώρες ανά ημέρα, απαιτείται επισύναψη προγράμματος
Επιπλέον Υπηρεσίες:
(Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται δωρεάν εντός ωραρίου εργασίας έως τις 17:00
Για χρήση μετά τις 17:00 υπάρχει χρέωση κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του ΙΤΕ (pr@admin.forth.gr τηλ. 2810391974, 391973, 391540)

Συνεδριακοί χώροι ΙΤΕ