Παρουσίαση

αμφιθέατρο «Γιώργος Λιάνης»
Κεντρικό κτήριο ΙΤΕ / ΕΚΕΚ

αίθουσα 223
Κτήριο ΚΕΕΚ

αίθουσα «Αλκιβιάδης Παγιατάκης»
Κεντρικό κτήριο ΙΤΕ / ΕΚΕΚ

αίθουσα 119
Κτήριο ΕΤΕΠ-Κ

αίθουσα σεμιναρίων 1
Κεντρικό κτήριο ΙΤΕ / ΕΚΕΚ

αίθουσα 121
Κτήριο ΚΕΕΚ