Παρουσίαση

αμφιθέατρο «Γιώργος Λιάνης»
Κεντρικό κτήριο ΙΤΕ / ΕΚΕΚ

αίθουσα 223
Κτήριο ΚΕΕΚ

αίθουσα «Στέλιος Ορφανουδάκης»
Κεντρικό κτήριο ΙΤΕ / ΕΚΕΚ

αίθουσα Γ207
Κεντρικό κτήριο ΙΤΕ / ΕΚΕΚ

αίθουσα «Αλκιβιάδης Παγιατάκης»
Κεντρικό κτήριο ΙΤΕ / ΕΚΕΚ

αίθουσα 119
Κτήριο ΚΕΕΚ

αίθουσα σεμιναρίων 1
Κεντρικό κτήριο ΙΤΕ / ΕΚΕΚ

αίθουσα 121β
Κτήριο ΚΕΕΚ