Εργασία 1.4

Εξειδίκευση συστήματος τεκμηρίωσης επιστημονικών εργασιών και παρατηρήσεων

Περιγραφή εργασιών:

Σε αυτή την εργασία θα εξειδικευθεί το σύστημα τεκμηρίωσης αποτελεσμάτων επιστημονικών εργασιών που θα αναπτυχθεί στη 4.3 και θα δημιουργηθούν φόρμες τεκμηρίωσης για τον έλεγχο των χρωστικών  σε βυζαντινές εικόνες και σε λίθινες επιφάνειες  που θα επιτρέπουν την μακροχρόνια διατήρηση των αποτελεσμάτων, χρήση και ανα-χρησιμοποίηση αυτών. Το εννοιολογικό μοντέλο τεκμηρίωσης εργασιών θα είναι συμβατό με τα τρέχοντα πρότυπα και οδηγίες Ψηφιακής προέλευσης και ειδικά για τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στο ΙΗΔΛ και στο ΙΥΜ. Το σύστημα αυτό θα χρησιμοποιηθεί για την διαχείριση των αποτελεσμάτων της εργασίας 1.3.

Υπεύθυνοι φορείς και ρόλοι φορέων:

ΙΗΔΛ- Καθορισμός ροής εργασίας, δράσεις και είδος αποτελέσματων σε κάθε στάδιο, καθορισμός μεταδεδομένων ανά είδος αποτελέσματος, χρήση συστήματος
ΙΜΣΚαθορισμός ροής εργασίας, δράσεις και είδος αποτελέσματων σε κάθε στάδιο, καθορισμός μεταδεδομένων ανά είδος αποτελέσματος, χρήση συστήματος, χρήση συστήματος
ΙΠΕξειδίκευση μοντέλου επιστημονικής εργασίας και παρατήρησης για τα πειραματικά δεδομένα και παρατηρήσεις  προσαρμογή συστήματος εργασίας 4.3 , ενδεικτική εισαγωγή δεδομένων, εκπαίδευση

Παραδοτέα:

Προσαρμοσμένο σύστημα τεκμηρίωσης επιστημονικών εργασιών και παρατηρήσεων για τις επιτόπιες εφαρμογές

Διαθέσιμο εδώ: