Ινστιτούτο Επιστήμης Χημικής Μηχανικής

Συμμετοχή στις Ενότητες Εργασίας: 1.2, 1.3, 5.3, 5.4

Πληροφορίες:

Οι δραστηριότητες Ε&Α του Ινστιτούτου Επιστήμης Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ) κατευθύνονται κατά μήκος τριών κύριων Περιοχών Έρευνας (ΠΕ) : Νανοτεχνολογία/Υλικά, Ενέργεια/ Περιβάλλον και Βιοεπιστήμες/Βιοτεχνολογία.  Οι ΠΕ υποστηρίζονται από τις ερευνητικές ομάδες του Ινστιτούτου, οι οποίες διαθέτουν προηγμένη τεχνογνωσία σε επιστημονικά και τεχνολογικά πεδία αιχμής. Επίσης, παρέχει ευρύ φάσμα τεχνικών υπηρεσιών (ενόργανη χημική και φυσικοχημική ανάλυση, έλεγχο ποιότητας, μηχανουργείο-ηλεκτροτεχνείο, κλπ.).

Το ΙΕΧΜΗ δημοσιεύει περίπου 115 εργασίες ανά έτος σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές , οι δε δημοσιεύσεις του λαμβάνουν άνω των 2000 βιβλιογραφικών αναφορών ανά έτος. Το ΙΕΧΜΗ διαθέτει υψηλής ποιότητας επιστημονικό εξοπλισμό μοναδικό στην Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδος ενώ μερικές από τις τεχνικές  είναι μοναδικές στον Ελλαδικό χώρο. Η επιστημονική έρευνα που διεξάγεται στο ΙΕΧΜΗ έχει άμεσες επιπτώσεις τόσο στους βιομηχανικούς συνεταίρους του όσο και στην κοινωνία γενικότερα. Το Ινστιτούτο συνεργάζεται με μια σειρά βιομηχανικών επιχειρήσεων και οργανισμών προσφέροντάς τους υποστήριξη σε έρευνα και τεχνολογία και έλεγχο ποιότητας.

Ο εξοπλισμός υποστηρίζεται από το άρτια εκπαιδευμένο και καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό του ΙΕΧΜΗ και ενδεικτικά περιλαμβάνει: XPS, AES, UPS, EELS, Kelvin probe, ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (SEM) εξοπλισμένο με μονάδα EDS, ανιχνευτή EBSD, Προφιλόμετρο, Μικροσκόπιο Ατομικής Δύναμης, Φασματόμετρα Raman, Micro Raman,  FTIR, περιθλασίμετρα ακτίνων Χ (Bruker Expert), Φασματόμετρο Brillouin , και συχέτισης φωτονίων (Photon Correlation) φασματόμετρο UV-Vis-NIR, Thermal Camera, Ρεόμετρα, Φασματόμετρο ατομικής απορρόφησης με φούρνο γραφίτη, Αναλυτή φυσιορρόφησης και χημειορρόφησης, ποροσιμετρία Hg και Ν2 κτλ.

Κατά την τρέχουσα περίοδο το ΙΕΧΜΗ διεξάγει περίπου 40 έργα Ε&Α σε συνεργασία με δεκάδες βιομηχανικές επιχειρήσεις, πανεπιστήμια καθώς και ερευνητικούς οργανισμούς (ΑΕΙ και ΕΙ) από την Ελλάδα, την ΕΕ, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία κλπ. Αυτά τα έργα χρηματοδοτούνται από εθνικά και ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Ερευνητικά Προγράμματα, καθώς και κατευθείαν από βιομηχανικές επιχειρήσεις.

Στο πεδίο της παρούσας πρότασης το ΙΕΧΜΗ έχει συνεργασίες με τους παρακάτω φορείς:

ΣΤ Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Τσιμεντοβιομηχανία ΤΙΤΑΝ, ΕΜΠ, Εργαστήριο Μουσείου Βερολίνου, Κεντρική Υπηρεσία Αρχαιοτήτων Στοκχόλμης (Σουηδία), Κεντρικό Εργαστήριο Συντήρησης Βαυαρίας (Μόναχο, Γερμανία), Universidad de Granada, Dpt. Geology, University of Munster, Dpt. Geology (Γερμανία).

 

 

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του εργαστηρίου μας εδω.