Εργασία 2.3

Σύνθεση Αποτελεσμάτων

Περιγραφή εργασιών:

Οι γεωφυσικές μετρήσεις και οι δορυφορικές εικόνες θα υποβληθούν σε επεξεργασία μέσω διαφορετικών αλγορίθμων.  Η επεξεργασία κάθε είδους μετρήσεων θα γίνει με διαφορετικό και συστηματικό τρόπο. Αποβολή θορύβου, σύνθεση των μετρήσεων σε μωσαϊκά, εξομάλυνση γεωλογικών τάσεων, εφαρμογή φίλτρων διευθύνσεων και ενίσχυσης σήματος, μεθόδων αντιστροφής, αλγόριθμων παρεμβολής, και άλλες πιο εξειδικευμένες τεχνικές θα χρησιμοποιηθούν για να γίνει η παραγωγή θεματικών χαρτών που θα απεικονίζουν τις αντίστοιχες κατανομές των μετρήσεων. Η κάθε μέθοδος θα αξιολογηθεί με βάση τα αποτελέσματα και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε μεθόδου θα οργανωθούν σε μία τεχνική έκθεση που θα επιτρέψει την σύγκριση μεταξύ τους με βάση την ανίχνευση διαφορετικών στόχων. Μία διαγραμματική ερμηνεία των γεωφυσικών στόχων / υποψήφιων αρχαιολογικών καταλοίπων θα δημιουργηθεί υπό μορφή χάρτη για κάθε μία τεχνική και όλα τα χαρτογραφικά επίπεδα θα υποβληθούν σε γεωαναφορά στο ίδιο προβολικό σύστημα αναφοράς και θα αποτελέσουν μία γεωχωρική βάση πληροφοριών δομημένη σε διαφορετικές εφαρμογές (μία για κάθε θέση) Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS).  Τα τελικά αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν για την σύνταξη του πρωτοκόλλου βέλτιστης πρακτικής για την εφαρμογή των συγκεκριμένων τεχνικών ως προς την καταγραφή της δυναμικής του πολιτιστικού τοπίου (ΙΜΣ, ΙΗΔΛ).

Η εργασία αυτή θα υποστηριχθεί με το σύστημα « τεκμηρίωσης αποτελεσμάτων επιστημονικών εργασιών και παρατηρήσεων»το οποίο θα εξειδικευθεί στην εργασία αυτή για την διαχείριση του ψηφιακού υλικού που θα παραχθεί από τις μετρήσεις των εργασιών 2.1 και 2.2.

Υπεύθυνοι φορείς και ρόλοι φορέων:

ΙΜΣ- Επεξεργασία γεωφυσικών μετρήσεων, ερμηνεία γεωφυσικών χαρτών, δημιουργία εφαρμογών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, σύνταξη πρωτοκόλλου βέλτιστης πρακτικής
ΙΠ -Προσαρμογή και εξειδίκευση του συστήματος της εργασίας 4.3 για  επιφανειακές Μετρήσεις – Γεωφυσικές Διασκοπήσεις και Χημικές Αναλύσεις, εκπαίδευση χρηστών, ενδεικτική εισαγωγή δεδομένων

Παραδοτέα:

α) 1-2 σχετικές δημοσιεύσεις στο ενημερωτικό περιοδικό του Εργαστηρίου Γεωφυσικής-Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Αρχαιοπεριβάλλοντος του ΙΜΣ-ΙΤΕ (ΑρχαιοΤηλεπισκοπικά Νέα) που διανέμεται δωρεάν σε πάνω από 500 ερευνητές στην διεθνή ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα

Διαθέσιμο εδώ:

β) Σύστημα τεκμηρίωσης εργασιών επιφανειακών Μετρήσεων – Γεωφυσικών Διασκοπήσεων και Χημικών Αναλύσεων, (απο την Τ2.3)

Διαθέσιμο εδώ: