Εργασία 2.4

Παραδοτέα:

α) ανοιχτή ομιλία (στα πρότυπα των Ανοικτών Θυρών) συνοδευόμενη από φωτογραφική έκθεση ή posters στις εγκαταστάσεις του ΙΜΣ-ΙΤΕ. Η έκθεση θα περιλαμβάνει γεωφυσικούς χάρτες, αεροφωτογραφίες, δορυφορικές εικόνες, και γενικότερα τα αποτελέσματα των ερευνών.


Διαθέσιμο εδώ: