Εργασία 3.1

Απαιτήσεις γεωγραφικής και γεωπολιτικής αναφοράς

Περιγραφή εργασιών:

Στην εργασία αυτή θα αναζητηθούν οι δομές και οι αναφορές του INSPIRE που έχουν νόημα για την εναρμόνιση αυτού με το ISO21121, επίσης θα αναζητηθούν και παραδείγματα σχημάτων δεδομένων που χρησιμοποιούνται από γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών. (ΙΜΥ)

Επίσης θα καταγραφούν οι απαιτήσεις τεκμηρίωσης μεταδεδομένων  που προκύπτουν από γεωγραφικές, τοπογραφικές μετρήσεις αρχαιολογικών χώρων και θέσεων (ΙΜΣ)

Παράλληλα με τις παραπάνω εργασίες θα ορισθεί και θα τεκμηριωθεί η μεθοδολογία επέκτασης του ISO21121 με το INSPIRE ώστε η προκύπτουσα οντολογία να είναι συμβατή και με τα δύο πρότυπα. (ΙΠ).

Υπεύθυνοι φορείς και ρόλοι φορέων:

ΙΜΣ- Καταγραφή και τεκμηρίωση μεθόδων και αποτελεσμάτων γεωγραφικών, τοπογραφικών και άλλων ειδών μετρήσεων για μνημεία και χώρους
ΙΠ- Μεθοδολογία μοντελοποίησης επέκτασης σε διεθνής οντολογίες
ΙΥΜ- Γεωγραφικές δομές που αναφέρονται στο inspire

Παραδοτέα:

Περιγραφή μεθοδολογίας επέκτασης μοντελοποίησης

Διαθέσιμο εδώ: