Εργασία 6.1

Εκπαιδευτικό σεμινάριο “Τεχνικές Remote Sensing στην αρχαιολογία”

Περιγραφή εργασιών:

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : Σεπτέμβριος 2013 & 2014
ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 2 εβδομάδες
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ : 15 (max)

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ (Εργαστηριακά πειράματα και εφαρμογές πεδίου)

Κύριος στόχος του Διεθνούς Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι να εισαγάγει μεταπτυχιακούς φοιτητές, νέους ερευνητές και επαγγελματίες στις δυνατότητες επίγειων και δορυφορικών τεχνικών remote sensing στο πεδίο της διασκόπησης αρχαιολογικών χώρων. Θα δοθεί έμφαση τόσο στις θεωρητικές βάσεις των μεθόδων όσο και σε πρακτικές εφαρμογές αυτών.  Θα υπάρχει hands-on experience με διάφορα λογισμικά επεξεργασίας που είναι εξειδικευμένα για κάθε μέθοδο και όργανο μετρήσεων. Στόχος των σεμιναρίων είναι να δοθεί μία συνολική ιδέα του τρόπου προσέγγισης των αρχαιολογικών θέσεων με τις διάφορες τεχνικές τηλεπισκόπησης και μέσα από διάφορα παραδείγματα να εξοικειώσει τους εκπαιδευόμενους με τα αποτελέσματα των ερευνών και την ερμηνεία των μετρήσεων.

Τα σεμινάρια θα διεξαχθούν με τα πρότυπα προηγούμενων εκπαιδευτικών σχολείων και σεμιναρίων που έχουν πραγματοποιηθεί από το Εργαστήριο Γεωφυσικής-Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Αρχαιοπεριβάλλοντος του ΙΜΣ-ΙΤΕ, όπως το Διεθνές Training Workshop RESTAR, σεμινάρια στα πλαίσια του έργου ΙNTERREG BYHERINET & MAGNA GRECIA, σεμινάρια στα πλαίσια προγραμμάτων όπως το “Supply of Infrastructure and Services for the Development of GIS applications for Acropolis of Athens, Part B – Services of Archaeological Retrieval”, Ministry of Culture – Division of Conservation of Monuments of Akropolis / Information Society και το U.S.-Hungarian-Greek Collaborative International Research Experience for Students on Origins and Development of Prehistoric European Villages.  U.S.A. – National Science Foundation (NSF):International Research Experiences for Students (IRES).  Το Εργαστήριο του ΙΜΣ-ΙΤΕ έχει πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση φοιτητών και στην διοργάνωση διεθνών και εθνικών επιστημονικών σεμιναρίων και η εμπειρία αυτή θα μεταφερθεί για την βέλτιστη υλοποίηση των συγκεκριμένων προτεινόμενων σεμιναρίων.

Το λογισμικό SURFER  θα χρησιμοποιηθεί ως κύρια πλατφόρμα για την επεξεργασία μετρήσεων του μαγνητικού πεδίου και την ηλεκτρικής αντίστασης του εδάφους. Το GPR-SLICE v7.0 θα χρησιμοποιηθεί για την επεξεργασία των GPR δεδομένων.  Το λογισμικό 3DINV θα χρησιμοποιηθεί για την επεξεργασία των δεδομένων ηλεκτρικής τομογραφίας. Η επεξεργασία δορυφορικών εικόνων θα διεξαχθεί μέσω του λογισμικού ERDAS IMAGINE.  H επεξεργασία αεροφωτογραφιών και θέματα φωτογραμμετρίας θα προσεγγιστούν μέσω χρήσης ανοιχτού λογισμικού (π.χ. QGIS, Sketch-up, Meshlab). Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν σε όλα τα παραπάνω λογισμικά επεξεργασίας και θα παρακολουθήσουν όλες τις ακόλουθες προσφερόμενες ενότητες:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

Module 1 Γεωφυσικές διασκοπήσεις

α) Εισαγωγή- Γεωφυσικές διασκοπήσεις και Αρχαιολογία

β) Μαγνητική επιδεκτικότητα- Μαγνητικές διασκοπήσεις

γ) Τεχνικές διασκόπησης με μετρήσεις ηλεκτρικής αντίστασης και αγωγιμότητας

δ) Γεωραντάρ

ε) Σεισμικές μετρήσεις

ζ) Πρακτική εκπαίδευση σε εφαρμογές πεδίου

Module 2 Δορυφορική Τηλεπισκόπηση και Αεροφωτογράφηση Αρχαιολογικών θέσεων

α) Τεχνικές Remote Sensing στην Αρχαιολογία

β) Εισαγωγή στο λογισμικό ERDAS IMAGINE

γ) Εικόνες και μετα-δεδομένα

δ) Πρακτικές εφαρμογές ανάλυσης εικόνας

ε) Φωτογραμμετρία στην Αρχαιολογία

Ρόλος φορέα:

ΙΜΣ- Διοργάνωση και διεξαγωγή δύο εκπαιδευτικών σεμιναρίων

Παραδοτέα:

α) Έκθεση για 1ο εκπαιδευτικό σεμινάριο: http://www.ims.forth.gr/restech2014/
β) Έκθεση για 2ο εκπαιδευτικό σεμινάριο: http://www.ims.forth.gr/restech2015/