Εργασία 6.2

Θερινό σχολείο “Σύγχρονες μέθοδοι λέιζερ στην ανάλυση διαγνωστική και συντήρηση”

Περιγραφή εργασιών:

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : Ιούνιος 2013
ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 2 εβδομάδες
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ : 20

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ (Εργαστηριακά πειράματα και εφαρμογές πεδίου)

Το σχολείο απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και νέους ερευνητές στο πεδίο της επιστήμης συντήρησης και των φυσικών επιστημών με κατεύθυνση προς εφαρμογές στην πολιτισμική κληρονομιά.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

α) Ασφάλεια λέιζερ

β) Βασικά θέματα οπτικής

γ) Βασικές αρχές αναλυτικής φασματοσκοπίας- Εφαρμογές στην πολιτισμική κληρονομιά

δ) Ολογραφικές τεχνικές στη διαγνωστική έργων τέχνης και μνημείων

ε) Οργάνωση και διαχείριση αναλυτικής πληροφορίας- Βέλτιστη τεκμηρίωση

ζ) Αλληλεπιδράσεις λέιζερ/ύλης- Φωτοαποδόμηση

η) Τα λέιζερ στη συντήρηση-Μηχανισμοί- Παραδείγματα εφαρμογών

θ) Εργαστηριακές ασκήσεις-  Εφαρμογές πεδίου

Ρόλος φορέα:

ΙΗΔΛ- Διοργάνωση θερινού σχολείου

Παραδοτέα:

Έκθεση για θερινό σχολείο :  http://www.iesl.forth.gr/research/course.aspx?id=4