Εργασία 6.3

Εκπαιδευτικό σεμινάριο “Τεχνικές λέιζερ στη συντήρηση”

Περιγραφή εργασιών:

ΠΡΟΤΕΝΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : Οκτώβριος 2014
ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 2 εβδομάδες
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ : 10

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ,  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ

Το σχολείο απευθύνεται σε φοιτητές και επαγγελματίες συντήρησης. Κύριο στόχο έχει την εξοικείωση συντηρητών με νέες μεθόδους και συστήματα λέιζερ με εφαρμογές στη συνήρηση/αποκατάσταση έργων τέχνης και μνημείων

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

α) Ασφάλεια λέιζερ

β) Βασικές αρχές αλληλεπιδράσεις λέιζερ-ύλης-Φωτοαποδόμηση

γ) Τα λέιζερ στη συντήρηση-Μηχανισμοί- Παραδείγματα εφαρμογών

δ) Πρακτική εξάσκηση

ε) Καθαρισμός επιφανειών λίθου από περιβαλλοντικές και βιολογικές επικαθήσεις

ζ) Καθαρισμός ζωγραφικών επιφανειών- Τοιχογραφίες- Ελαιογραφίες

η) Καθαρισμός μεταλλικών επιφανειών από διάβρωση

Ρόλος φορέα:

ΙΗΔΛ -Διοργάνωση εκπαιδευτικού σεμιναρίου

Παραδοτέα:

Έκθεση για εκπαιδευτικό σεμινάριο:  http://www.iesl.forth.gr/research/course.aspx?id=5